Några av Clubmästeriets arrangemang

Nolle-P

Nolle-P

Nolle-P är mottagningsperioden på Linköpings Universitet där Clubmästeriet är I-sektionens fadderi.

Dra't i Spa't

Dra't i Spa't

Dra't i Spa't (Draget) är Linköping Universitets anrikaste evenemang och Nordens största dragkampstävling. Arrangemanget äger nästa gång rum den 21-22 september över Tinnerbäcken.

Pepparkaksbuset

Pepparkaksbuset

Pepparkaksbuset är ett evenemang som äger rum framåt jul varje år. Det är en pepparkakhusbyggartävling där alla pengar går till välgörenhet.

I-Gasquen

I-Gasquen

I-Gasquen är ett evenemang som Clubmästeriet anordnar för de på I-sektionen som går åk. 4 och uppåt. Detta är ofta en resa som sträcker sig över en helg med okänd destination.

Oss ekonomer emellan

Oss ekonomer emellan

Oss ekonomer emellan (OEE) är ett evenemang som Clubmästeriet anordnar tillsammans med ELIN Players och är en heldag med aktiviteter för Ekonomerna och I-sektionen.

Utekravallen

Utekravallen

Utekravallen (UK) är världens största kravall och arrangeras framåt sommaren varje år. Nästa UK äger rum den 17 maj 2019.

Om Clubmästeriet

Om Clubmästeriet

Clubmästeriet är mästeriet på sektionen för Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet och grundades samma år som sektionen själv, 1969. Ett mästeri är en förening som är både ett fadderi och ett festeri.. Ett fadderi är den förening på varje sektion som arrangerar mottagningsperioden för de nya studenterna som varje år börjar på universitetet. Ett festeri är den förening på varje sektion som arrangerar fester och andra arrangemang för såväl den egna sektionen som resterande universitetet.

Clubmästeriets medlemmar

Fredrik Fernlund
Fredrik Fernlund
Överceremonimästare
Anna Bergnäs
Anna Bergnäs
Skattmästarinna
Johanna Jonsson
Johanna Jonsson
Atlet
Stina Medelius
Stina Medelius
Fadderigeneral
Martin Forsén
Martin Forsén
Mat & Sittning
Uno Österman
Uno Österman
Spons
Hanna Thalén
Hanna Thalén
PR & Stil
Oscar Olsson
Oscar Olsson
Biljett & Nattklubb
Edvin Alstéus
Edvin Alstéus
Öl & Bar
Sara Gimbro Nielsen
Sara Gimbro Nielsen
Personal
Max Klasson
Max Klasson
Lokal & Tillstånd
Gustav Hoel
Gustav Hoel
Ljud & Ljus
Frida Narbrink
Frida Narbrink
Foto & Repro

Senaste nytt