Vilka är vi?

Fredrik Fernlund

Överceremonimästare

Anna Bergnäs

Skattmästarinna

Johanna Jonsson

Atlet

Fredrik Fernlund

 

Anna Bergnäs

 

Johanna Jonsson

 

Överceremonimästare

Skattmästarinna

Atlet

Stina Medelius

Fadderigeneral

Martin Forsén

Mat & Sittning & Gyckel

Uno Österman

Spons & Bygg

Stina Medelius

 

Martin Forsén

 

Uno Österman

 

Fadderigeneral

Mat & Sittning

Spons

Hanna Thalén

PR & Stil

Oscar Olsson

Biljett & Nattklubb

Edvin Alstéus

Öl & Bar & Bil

Hanna Thalén

 

Oscar Olsson

 

Edvin Alstéus

 

PR & Stil

Biljett & Nattklubb

Öl & Bar

Sara Gimbro Nielsen

Personal & Sekreterare

Max Klasson

Lokal & Tillstånd & 54JB3R

Gustav Hoel

Ljud & Ljus & Hoel

Sara Gimbro Nielsen

 

Max Klasson

 

Gustav Hoel

 

Personal

Lokal & Tillstånd

Ljud & Ljus

Frida Narbrink

Foto & Repro

Frida Narbrink

 

Foto & Repro