Kontakta oss

Post Namn Mail
Överceremonimästarinna Fredrik Fernlund ocm@clubmasteriet.se
Skattmästare Anna Bergnäs skattis@clubmasteriet.se
Atlet Johanna Jonsson atlet@clubmasteriet.se
Fadderigeneral Stina Medelius general@clubmasteriet.se
Mat & Sittning Martin Forsén matsittning@clubmasteriet.se
Spons Uno Österman sponsorer@clubmasteriet.se
PR & Stil Hanna Thalén prstil@clubmasteriet.se
Biljett & Nattlubb Oscar Olsson biljett@clubmasteriet.se
Öl & Bar Edvin Alstéus olbar@clubmasteriet.se
Personal Sara Gimbro Nielsen personal@clubmasteriet.se
Lokal & Tillstånd Max Klasson lokal@clubmasteriet.se
Ljud & Ljus Gustav Hoel ljudljus@clubmasteriet.se
Foto & Repro Frida Narbrink fotorepro@clubmasteriet.se

Vi ställer även gärna upp på att gyckla på sittningar!
Förfrågningar mailas till gyckel@clubmasteriet.se.

Vill du nå alla oss samtidigt? Maila då till cm@clubmasteriet.se.